Domov

Prečo kandidujem?

Toto moje rozhodnutie sa nerodilo ani ľahko, ani rýchlo, ale sú chvíle v živote človeka, kedy dostane výzvu pred ktorou nemôže utiecť.

To sa stalo aj mne. Celý svoj dospelý život som žil politikou, sledoval som ju a komentoval, prežíval frustrácie z garnitúr, ktoré vládli, a nemohol to nijak zásadnejšie ovplyvniť.

Čo je však ešte podstatnejšie, za tie dlhé roky som intenzívne premýšľal o zmysle a obsahu našej politiky a pochopil som, na akú úroveň padla.

Mladosť som prežíval v euforických 90-tych rokoch, kedy sa dovŕšila naša štátnosť. Potom nasledovala dekáda, kedy sme postupne vstupovali do medzinárodných inštitúcií, stávali sa aspoň formálne členmi najvyspelejšej časti sveta a postupne v kvalite života začali dobiehať aj tie najvyspelejšie štáty.

Pred asi desiatimi rokmi sa to zmenilo. Politika sa stala gladiátorskou arénou, kde veľmi osobné útoky, škandalizácia názorových oponentov a ponižovanie sa stalo dennou náplňou politiky.

Začali sme zaostávať, politické prostredie sa stávalo čoraz toxickejšie.

Politika sa stala plytkou, bez akejkoľvek dlhšej vízie, začala sa utápať v osobných egách aktérov, ktorí nemali žiadnu predstavu, kam smerovať spoločnosť.

Na svoj vstup do tejto arény som sa dlho pripravoval. Za tie dlhé roky som prečítal množstvo kníh a rozprával sa s množstvom múdrych ľudí, ktorí majú silný osobný príbeh, ale nechcú ísť do tak toxického prostredia, ako je súčasná slovenská politika.

Dnes viem, prečo do toho idem. Mám jasnú predstavu, kam posunúť našu spoločnosť minimálne v oblasti kultúry, médií, slobody slova, ale aj v oblasti sociálnej spravodlivosti, či vzdelanosti.

Viem načúvať vzdelaným a odborne zdatným ľuďom a chcem im podržať chrbát, všemožne ich chrániť pred útokmi a dať im šancu, aby svoje znalosti a schopnosti naplno využili v prospech vlasti.

Chcem, aby Slovensko znova žilo svoj sen, sen o krajine, ktorá bude patriť medzi najvyspelejšie, kde schopní a čestní ľudia budú môcť realizovať svoje vízie a posúvať našu spoločnosť dopredu. Verím, že ak sa do politiky dostanú ľudia plní odhodlania, ale aj osobnej pokory a schopnosti spolupracovať pre blaho celku, tak má Slovensko šancu.

Preto sa uchádzam aj o vašu podporu. Dajme Slovensku nádej na zmenu! 

Roman Michelko

Program ohľadom rezortu Kultúry a médií 

1. Zadefinovanie verejnoprávnych médií 

 • Okamžite zastavím súčasný stav v rozhlase a televízii, kde sú niektoré politické subjekty jasne diskriminované a niektoré naopak, extrémne preferované…
 • Som za vyvážené politické a spoločenské diskusie proporčne zastúpene všetkými spoločensko-politickými názormi, vrátane národno-sociálneho.
 • Inštitucionálne rozdelenie RTVS na rozhlas a televíziu. Ich novovzniknuté
  riadiace orgány musia byť zastúpené tak aby reflektovali všetky relevantné názorové prúdy v spoločnosti .

2. Znemožnenie krížového vlastníctva viacerých komerčných médií jedným majiteľom

 • Zavedením „Zoznamu konečných užívateľov výhod“ v tejto oblasti sa zabráni tomu, aby jeden majiteľ prostredníctvom svojich dcérskych spoločností a nastrčených figúrok, vlastnil naraz napríklad printové a elektronické  média.

3. Zastavenie vypínania „nepohodlných“  médií
zo strany štátnych orgánov

 • Do článku 26 odsek 3 „Cenzúra sa zakazuje.“ doplním vetu „Nie je možné obmedziť alebo vypnúť akékoľvek médium bez právoplatného súdneho rozhodnutia.“

4. Ochrana kultúrneho a národného dedičstva

 • Zavedenie systematickej podpory na vydávanie tradičných literárnych diel.

 • Zabezpečím preklad a vydávanie významných literárnych diel celosvetového významu

5. Systematická podpora slovenskej kinematografie

 • V Audiovizuálnom fonde presadíme minimálne tretinu účelovo viazaných finančných prostriedkov na natáčanie celovečerných filmov alebo seriálov, ktoré by sprítomnili top osobnosti a top udalosti slovenských dejín.

 • Pomocou kinematografie chcem vychovávať ľudí k úcte našim národným a historickým tradíciám. 

6. Obnova historických pamiatok

 • Zavedením systematickej podpory zabezpečím postupnú obnovu historických pamiatok (hradov, zámkov, kaštieľov atď.).

7. Zabezpečenie primeraného financovania Matice slovenskej

 • Zákonným spôsobom zadefinujem valorizačný mechanizmus financovania Matice Slovenskej.
Prihláste sa na odber noviniek prostredníctvom e-mailu

Ak chcete byť včas informovaní o mojích najbližších akciách, kde ma môžete stretnúť, alebo o najpodstatnejších informáciach, zadajte prosím vašu e-mailovú adresu.

Sledujte ma na sociálnych sieťach​